Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Ý TƯỞNG
Địa chỉ: 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Email: info@itdctech-vn.com

Tel: 028 7301 5779 - 028 7301 3779

Khách hàng đối tác