PHẦN MỀM KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA AGV
Lượt xem: 898

Hệ thống kết nối với AGV qua wifi để truyền nhận dữ liệu, giám sát, hiển thị trạng thái của AGV, cho phép cài đặt quy trình. Hiển thị tương đối vị trí của AGV trên map, trạng thái các trạm, trạng thái quy trình, lỗi.

Giá: Liên hệ
  • Tính năng
  • Thông số kỹ thuật
  • Tùy chọn

- Giám sát trạng thái AGV: biết được trạng thái hoạt động dừng, cảnh báo, lỗi, điện áp, dòng điện tiêu thụ.
- Giám sát vị trí: biết được vị trí tương đổi của AGV trên bản đồ
- Cài đặt thông số từ xa: cài đặt thứ tự quy trình, lộ trình hoạt động, cài đặt ưu tiên
- Giám sát trạng thái các trạm: hiển thị trạng thái có sẵn/ không có sẵn trolley để lựa chọn tự động quy trình phù hợp
- Traffic: điều phối, cài đặt chế độ ưu tiên lấy, trả hàng, tránh ùn tắt…
- Các chức năng cho admin: build bản đồ, cài đặt số lượng, loại AGV hoạt động trên bản đồ, chế độ ưu tiên diều phối xe
- Xem lại lịch sử lỗi, hỗ trợ thống kê, báo cáo hoạt động định kỳ

 

Sản phẩm cùng loại

Khách hàng đối tác